top of page
Image (5).jfif

FAQ

1. Hur laddar jag?

• Identifiering: Blippa eller sätt in ditt betalkort i betalterminalen, följ sedan instruktionerna som presenteras på betalterminalen.
• Anslut: Anslut den valda laddaren till fordonets ladduttag.
• Ladda: Laddningen startar automatiskt inom 60 sekunder.
• Avsluta: Avsluta laddningen och häng tillbaka laddaren i rätt hållare.

2. Vad innebär de olika färgerna på ledindikatorn?

• Grön – Antingen stand-by eller laddare är aktiverad fast ej inkopplad i elfordonet.
• Blå – Laddare är aktiverad och inkopplad i elfordonet.
• Vit – Fulladdad efter avslutad laddning.
• Röd – Tekniskt fel.

3. Vilka betalningsalternativ kan jag använda?

• Betalkort som exempelvis (Mastercard, Visa).
• Apple Pay och Google Pay.
• Skoogs Bränsle medlemskort.

4. Kan jag använda Zpark-appen på snabbladdningsstationen?

• Nej, Zpark-appen används inte på denna snabbladdningsstation då stationen är ett samarbetsprojekt mellan Zpark Energy Systems och Skoogs Bränsle.

5. Kan jag betala med Skoogs Bränsle kort?

• Ja, denna station är i samarbete med Skoogs Bränsle och därav kan man betala med deras kort alternativt andra betallösningar, se fråga 3.

6. Avsluta laddning vid fulladdat fordon:

• Avslutar automatiskt: Laddsessionen avslutas automatiskt då fordonet är fulladdat.

7. Avsluta laddning innan fordonet är fulladdat:

• Via betalterminal: Avsluta laddningen genom att identifiera ditt betalkort i betalterminalen och häng tillbaka laddaren i rätt hållare.
• Via ditt fordon: Avsluta laddning från ditt fordon eller avlös handtaget från fordonets uttag enligt fordonets användarmanual och häng tillbaka laddaren i rätt hållare.

• Exempel: Vissa fordon har en specifik ”avsluta knapp” inne i fordonet.
• Exempel: Vissa fordon kräver upplåsning med hjälp av bilnyckeln.

8. Det är slut kvitton i betalterminalen?

• Kontakta Skoogs vardagar mellan 07:00-16:30 på 0911-745 00 så hjälper de dig.

9. Mitt fordon laddas inte med förväntad effekt, eller ingen effekt alls

Detta kan bero på:
• I 9 fall av 10 är det bilen som begränsar, kan exempelvis bero på kallt batteri eller att bilen inte klarar av att ta emot mer effekt.
• I annat fall kan det bero på att energilagret är ur funktion och om det är fallet så kommer effekten max upp i 80kW och framgår på displayen.
• Kontakta Zpark support, vardagar mellan 8:00-17:00 på 0920-46 80 80 så guidar de dig igenom processen.

10. Kan man betala med faktura på denna laddstation?

• Nej, på denna laddstation gäller endast direktbetalning betalning med kort, eller se andra betalningsalternativ på fråga 3.

Välkommen till FAQ sida för snabbladdningstationen i Öjebyn, ett samarbete mellan Zpark Energy Systems och Skoogs Bränsle. Nedan presenteras vanligt förekommande frågor med svar för snabbast möjliga support.

We are thankful for all reports regarding disturbances  that are unknow to us.

Weekdays 8.00 AM - 5.00 PM
Phone: +46 920 46 80 80 
E-Mail: support@zpark.se
bottom of page