top of page
Changing M - series 9 low4.png

VÅR RESA

VÅRT UPPDRAG

Kostnadseffektiv och sömlös laddning

Zpark grundades med ambitionen att revolutionera marknaden av laddningslösningar för alla segment inom e-Mobility. Med rötter inom elektronikutveckling och inbäddade system har vi valt en tekniktung approach där vi tar kontroll över utveckling av både hård-och mjukvara för att uppnå kostnadseffektiva helhetslösningar. 

För att accelerera övergången mot hållbara transporter krävs en drastisk förbättring av kostnadsbilden. Vårt uppdrag är att möjliggöra detta utan att kompromissa på kvalitet med en sömlös integration mot användare och omgivande system.

VÅR RESA

2014

GREPIT AB GRUNDAS

Som en spin-off från Luleå Tekniska Universtitet grundas Grepit AB, ett tekniktungt bolag med fokus på att utveckla inbäddade system. 

2019

PROJEKTET ZPARK INITIERAS

Ett R&D projekt med fokus på elbilsladdning initieras på Grepit AB. Målet var att utreda hur kostnadseffektiv och användarvänlig en AC laddningslösning kan bli om man utvecklade komponenter och system in-house. 

2020

ZPARK DUO SKAPAS

Ett koncept av Zpark Duo färdigställs och de första prototyperna tillverkas. Efter genomgående testning utförs de första installationerna hos pilotkunder med framgångsrika resultat.

2021

ZPARK DUO LANSERAS KOMMERSIELLT OCH ZPARK BLIR EGET BOLAG

Efter framgång med de första duo installationerna revideras designen och tas in i kommersiell fas. I samband med detta blir även Zpark ett eget bolag och rekrytering av kompetens intensifieras. 

2022

ZPARK DUOS FRAMGÅNG OCH NYA PRODUKTER

I början av året nås en milstolpe av +4000 aktiva laddplatser. Samtidigt vidgas produktportföljen med utveckling nya produkter och tjänster inom snabbladdning och energilagring.

bottom of page