top of page
chuttersnap--97jc08hg8Y-unsplash_edited.jpg

FAQ

Behöver min plats aktiveras med QR-kod varje gång jag ska använda den?

I regel behöver du bara aktivera din plats med QR-kod en (1) gång på din enhet.

Kan jag använda Zpark utan telefon?

Ja, kontakta den som administrerar din parkeringsplats för aktivering och justering av din plats (som exempelvis alltid på-läge och schemaläggning).

Kan min telefon använda Zpark appen?

Telefonen behöver ha iOS 11 eller nyare, alternativt Android 8 eller nyare.

Passar min elkabel till Zpark laddare?

Ja, eluttaget i en Zpark Duo följer EU:s standard typ 2.

Är Zpark CE-märkt?

Ja, alla produkter från Zpark har CE-märkning och kan även tillhandahålla intyg gällande EMC-klass.

Hur långt innan avfärd startar motorvärmaren?

Detta beror på inställningarna för parkeringsplatsen. Det kan antingen vara en fast tid (90 minuter standard) eller variera ifall den är temperaturstyrd. Vid temperaturstyrning så kommer den inte starta ifall det är varmare än +15 och starta 90 minuter innan avfärdstid vid -15 grader.

Osäker kontakt med enheten

Detta innebär att det är dålig kontakt med enheten. Detta kan bero på nuvarande radioteknik i området. Så fort kontakt med enheten etableras så kommer den få dina senaste kommandon. Ifall problemet kvarstår kontakta platssupporten.

Vad innebär de olika färgerna på ledindikatorn?

• Vit - Enheten är redo för användning
• Blå - Laddsladd är ansluten
• Grön - Fordon laddar
• Gul - Överström. Din enhet eller bil drar för mycket ström. Sänk strömmen och testa igen
• Röd - Fel detekterat som kräver att enheten startas om med strömbrytaren

Varför varierar min laddeffekt?

Zpark har en inbyggd lastbalansering och beroende på nuvarande anvädning på parkeringen så kommer enheten balansera effekten för att undvika överbelastning av lokala nätet.

Vem är administratör för min plats?

Det är anläggningsägarens och administratörens uppgift att se till att den här informationen finns tillgänglig.

Kontaktförslag: Parkeringsansvarig, vicevärd, fastighetsägare, styrelse i BRFs m.fl.

Kan jag ladda och värma samtidigt?

Din plats kan ha 1 funktion aktiv åt gången. Du kan koppla in din bil i båda uttagen, schemalägga en tid för motorvärme och aktivera elbilsladdning. På så vis kan du ladda och värma din bil inför nästa körning.

Jag kan inte logga in på appen!

1. Kontrollera att du fått en verifikationskod på SMS.
2. Ifall du har en verifikationskod, fyll i den på nytt.
3. Se till att appen är uppdaterad på antingen App Store eller Google Play

Om ovanstående inte fungerar behöver du installera om Appen via App Store eller Google Play.

Jag får ingen verifikationskod!

Kontakta vår Support och skicka in ett ärende så ser vi till att du får ett SMS med verifikationskoden inom kort.

Appen efterfrågar en access-kod när jag försöker lägga in en Zpark-plats

Parkeringsansvarig alternativt styrelsen ska ge dig en access-kod för att kunna addera din parkeringsplats i appen och därmed undvika olovlig användning.

Zpark kan tyvärr inte ge ut denna kod direkt till dig, exempelvis om koden glömts eller tappats bort. Kontakta er parkeringsansvarige alternativt styrelsen för att få vidare hjälp.

Hur ansluter man två telefoner till en Zpark?

1. Ifall en person redan anslutit till en Zpark, be den personen att dela med sig av den senaste koden denne fått genom SMS.
2. För att kunna fylla i koden behöver du logga ut ur appen.
3. Fyll sedan i SMS-koden på åtta tecken du fått.
4. Båda telefonerna kommer nu kunna styra Zpark-enheten.

För närvarande finns ingen möjlighet att logga in med två olika konton och styra en Zpark enhet.

Det tar en stund innan en funktion aktiveras

Parkeringsplatsen behöver några sekunder för att aktivera laddning eller värme. Vid omstart kan ytterligare tid tillkomma. Vid längre väntan, kontakta vår support

Lampan på min plats är släckt och uttagen fungerar inte

1. Säkerställ att huvudsäkringen är uppfälld.
2. Får du felmeddelanden i appen?
3. Kontakta vår support

Vad händer om jag startar om en enhet med huvudsäkringen?

En omstartad Zpark-enhet behöver minst 5 minuter för att bli aktiv igen efter en omstart. Aktiva sessioner för laddning och värme startas om och körs igen så snart enheten är aktiv igen.

Min parkeringsplats har en röd symbol och är överstruken i appen

Detta betyder att du inte har någon aktiv plats. Aktivera din plats genom att följa ”Kom igång med Zpark-stegen”.

Jag kan inte ladda bilen/motorvärmaren fungerar inte

Kontakta vår Support.

Zpark Support startar om enheten på distans och återkopplar när slutfört. Ifall enheten behöver felsökas kommer Zpark ta ärendet vidare till er anläggningsägare eller parkeringsansvarige.

Varför har ni tagit bort funktionen Alltid på/Always On?

Funktionen Alltid På/Always On kan endast ställas in på parkeringsplatser i Privat eller Flexibelt platsläge. Detta för att säkerställa att ingen obehörig kan nyttja en plats.

Vi rekommenderar att ni kontaktar administratören av parkeringsplatsen så att denne kan ställa in din plats på Privat eller Flexibelt. Därefter kan du använda funktionen Alltid På/Always On.

Mäter Zpark min energiförbrukning?

Ja, från varje Zpark-ansluten plats du använder.

Varför ser jag att el har förbrukats även när laddning av bilen är färdig?

Laddaren vet inte när bilen är fullt laddad. Det är bilen själv som bestämmer hur mycket eller länge som den vill ladda.

Förbrukningssammanställningen görs antingen när du avslutar laddningen i appen alternativt dragit ut sladden. Detta gör att förbrukningen i appen visas i efterhand om du laddat över natten eller har bilen inkopplad över en längre tid.

Min bil har inte laddat lika mycket som förväntat?

Sannolikt så har Zparks lastbalanserare anpassat laddningen efter fastighetens och parkeringens totala belastning på de olika säkringarna. Detta kan medföra mindre laddning vid perioder av hög belastning.

Återkommande problem? Kontakta vår support.

Kan någon ta över min enhet när jag använder den?

Nej.

Min enhet har bytts ut och jag kan inte starta den nya enheten

Varje enhet och parkeringsplats har en unik QR-kod.

1. Ta bort den gamla enheten som är registrerad i ”Mina Zparks”
2. Scanna in den nya koden istället med tillhörande access-kod.

Hur fungerar debitering?

Debiteringen för din förbrukning kommer på din hyresavi enligt överenskommelse med den som äger parkeringsplatserna.

För platser med direktbetalning registrerar du ditt betal- eller kreditkort med BankID och debiteras sedan via Stripe för din förbrukning.

Kan man betala med faktura på en parkeringsplats med direktbetalning?

Nej, parkeringsplatser med direktbetalning kräver i dagsläget betalning med betal- eller kreditkort.

Jag råkade ange fel personnummer

Du kan byta personnummer genom att gå in på Betala under inställningar i appen. Tryck på + och på knappen tillbaka tills du ser rutan där du kan ange ditt personnummer.

We are thankful for all reports regarding disturbances  that are unknow to us.

Weekdays 8.00 AM - 5.00 PM
Phone: +46 920 46 80 80 
E-Mail: support@zpark.se
bottom of page